Вход


На 2 август, приемна на Комисия за защита от дискриминация в Айтос
29.07.2021

Община Айтос уведомява гражданите, че на 2 август 2013 г. от 10.30 ч. до 12.00 часа в зала 12 на Отдел „Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване и спорт”, етаж 3 в бившата сграда на АПК, ул. „Васил Левски” № 5  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество. Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

Ирина Иванова- Регионален представител на КЗД-Бургас
Тел: 056/826082,GSM: 0895507339