Вход


Дирекции и отдели  »  Отдел образование, култура, здравеопазване, вероизповедание, спорт и туризъм
Наредба №1/2010 г. за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическо дружество в община Айтос44

Прикачен файл 1401537944_naredba_sport.pdf