Вход


Към читателите на общинския вестник „Народен приятел”!
31.07.2021

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА "НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ",

През м. август, и в. „Народен приятел” ще си вземе отпуск, макар и частичен. Общинското издание ще се списва и отпечатва само в понеделниците – на 5, 12, 19 и 26 август 2013 г.  От началото на м. септември вестникът отново ще ви радва два пъти в седмицата.
Макар и с лятно редуцирана периодичност, и през август „Народен приятел” ще остане близо до радостите и проблемите на айтозлии.
Ако във времето от 1 до 12 август т.г. имате интересни материали, обяви, реклами и съобщения, за които търсите бърза публикация в „НП”, можете да ги изпращате на еmail: satarova@abv.bg или да звъните на редакционния телефон на „НП” – 0558/ 2 35 27.