Новини
Всички страници с новини
   1,   

АКЦЕНТЪТ НА ВЪЗРОДЕНИЯ ПРАЗНИК БЕШЕ ПОСТАВЕН ВЪРХУ ВЪЗХВАЛАТА НА НЕБЕСНИЯ ПОКРОВИТЕЛ НА ЛОЗАРИТЕ И ВИНАРИТЕ СВ. ТРИФОН АПАМЕЙСКИ
[Целият текст на новината]

   1,