Вход


Община Айтос - новини
В петък, в ранния следобед, Георги Първанов беше на двучасова визита в Айтос.
[Целият текст на новината]
ПОКАНА
20.08.2021

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :
ПП   Г Е Р Б
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Д П С
Партия   АТАКА
Коалиция „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС,
Движение Гергьовден”
Коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК       за
А  Й  Т  О  С

 


[Целият текст на новината]

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 26.08.2021 г. /вторник/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д  :


[Целият текст на новината]
Община Айтос започна почистването и продухването на всички отточни и канализационни шахти по улиците на града. Работата е нелека, защото се изисква ръчно прочистване, което се изпълнява от работници на Община Айтос. В същото време се извършва продухване и измиване със специализирана машина на ВиК ЕАД – Бургас.
[Целият текст на новината]