Вход


СЪОБЩЕНИЕ-01.06.2012 г.
ОБЩИНА АЙТОС уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улични и тротоарни настилки” ще се извърши на 05.06.2012г. (вторник) от 10:30 часа в заседателната зала на община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.