Общинска администрация
Общински план за развитие "Айтос 2007-2013"