С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Айтос уведомява собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите , поради това , че на 11 , 12 и 13 юни 2009 год. ЗКПУ „ Единство „ – гр. Айтос ще извърши третиране на посевите от пшеница и ечемик от 6.00 ч. до 10.00 ч. срещу дървеница с препарата „ Супер сект „.
Третирането ще се извърши с въздушна техника.