Общинска администрация  »  Структура
Кмет

ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ВРАБЧЕВ

Роден е на 30 септември 1964 година в град Айтос. През 1989 г. завършва магистратура по специалността "Машинен инженер" във Висшия машинно-електротехнически институт в град Варна. Работил е в ЗР "Ченгелиеви", Бюро по труда - Айтос, ПЧБ - клон Айтос и К "ВЗКАЧС - Аетос", гр. Айтос.
През мандат 1999-2003 година е Секретар на Община Айтос. През 2003-2007 година е първият му мандат като Кмет на Община Айтос. На местните избори през м. ноември 2007 година е избран за Кмет на Община Айтос - втори мандат.


За контакти:
Адрес: Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 3
Телефон: 0558/ 23 450