Вход


Актуална тема
Трябва ли да бъде изграден паметник на Филип Кутев в родния му град?

Ротари клуб – Айтос внесе в Общинския съвет предложение за изготвяне на ПУП – ПРЗ за отреждане на УПИ „за площад” в централната градска част с цел изграждане на паметник на композитора Филип Кутев в родния му град. Предложението е и за оформяне на ново площадно пространство на терена пред Битовия комбинат. Ротари иска съветниците да гласуват решение за терен, „който да отговаря на мястото, което Филип Кутев заема в българската култура като създател на музикална школа и композитор на забележителни произведения на музикалното изкуство”. Във основа на това искане кметът
Евгени Врабчев внесе в заседателната зала становище,
което изцяло подкрепя идеята. Към документа е прикрепено и утвърдително решение на Общински експертен съвет за устройство на територията, подписано от Председателя на Съвета ахр. Андрей Жеков.
Има и обяснителна записка на ахр. Георгиев, от която става ясно, че искането е за „обособяване на самостоятелен урегулиран имот с отреждане „за площад” и „застройка на паметник в самия център на площада”.
Скулпторът Никола Станчев и архитектът Йордан Иванов пък дават ценни съвети и описание за фигурата на паметника. Той трябва да бъде централен елемент на „малкия площад”, който да получи и името на композитора.
Предлага се още площадът бъде „преработен”
и да бъде свързан с пешеходната зона, а мястото „така да бъде проектирано, че да се превърне в привлекателно място за почивка на гражданите”. Според описанието – лицето на паметникът трябва да бъде завъртяно леко в посока на площад „Свобода”. Никола Станчев твърди, че в изработения от него макет, силуетът на Филип Кутев напомня за патриарх, „какъвто е всъщност той за българския музикален фолклор”. Фигурата на композитора е изобразена в домашна обстановка, наметната и с леко наведена глава. Върху наметката има моделирана характерна шевица, която идва от далечното минало и е била поставяна на трона на българските царе, обяснява скулпторът. Шевицата се появява и в пиедестала, за да подчертае връзката със земята. Предлага се още, върху пиедестала да бъде изписано името на Филип Кутев с годините на раждане и края на житейския му път. Та това е общо взето идеята, която Ротари клуб – Айтос иска да превърне на национална кампания на Ротари България, пред вид приноса на композитора – айтозлия за популяризирането на българския фолклор в Европа и света.

Предложението на Ротари клуб - Айтос не получи необходимия брой гласове и беше отхвърлено от Общинския съвет. Община Айтос открива дебат по темата: "Трябва ли да бъде изграден паметник на композитора Филип Кутев в родния му град?" и очаква гражданите да се включат с мнения и предложения.