Вход


ОБЩИНА АЙТОС
Във връзка с настъпване на пролетно-летния сезон се очаква увеличаване на популацията от комари. В тази връзка  и в изпълнение на решенията на епизоотична комисия от 22.03.2022 год., относно набелязване на мерки за ограничаване разпространението на комарите, препоръчваме на всички граждани :
1. Да не оставят съдове с вода през летния сезон, достъпни за комарите .
2. Вода, която не е покрита, да се подменя / излива, източва / редовно.
3. Да се поставят мрежи на отворените врати и прозорци.
4. Да не се разхвърлят безразборно автомобилни гуми, консервни и пластмасови съдове, в които се задържа дъждовна вода и е благоприятна среда за   ларвите на комарите.
5. Собствениците на складове с употребявани автомобилни гуми и  складовете за търговия с вносен  посадъчен материал и декоративни цветя да проведат ларвицидни обработки  и провеждане на 3-4 обработки срещу имагиналните форми.
Мерките  за  борба  с  комарите  трябва  да  се  провеждат  комплексно, като  се  взема предвид от една страна намаляване на числеността им, а от друга – опазване на околната среда.