Вход


ОБЩИНА АЙТОС

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос съобщава на  жителите на общината, че от 1.03.2012г. започва плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012г.
За град Айтос плащането се извършва в касите на отдела на ул.„Алеко Богориди” № 2, ет.2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
За селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново, Черноград, Пирне и Чукарка, плащането става в кметствата, при специалистите по административно обслужване.
За останалите села плащането се извършва по кметства, при касиер-събирачите на отдела в определени дни, както следва:

ЧЕРНА МОГИЛА -06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 18.04., 24.04.
ПОЛЯНОВО -     07.03., 14.03., 21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 19.04., 25.04.
ЛЯСКОВО -     08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 12.04., 20.04., 26.04.
ЗЕТЬОВО -     09.03., 16.03., 23.03., 30.03., 06.04., 17.04., 21.04., 27.04.
СЪДИЕВО -     05.03., 12.03., 19.03., 26.03., 02.04., 09.04., 17.04., 23.04.
ДРЯНКОВЕЦ -     06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 18.04., 24.04
МАЛКА ПОЛЯНА - 7.03., 14.03., 21.03., 28.03., 04.04., 11.04., 19.04., 25.04
РАКЛИНОВО -     08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 12.04., 21.04., 26.04

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок от 1.03.2012г. до 30.06.2012г.
На предплатилите за цялата година в срок от 1.03.2012г. до 30.04.2012г. се прави отстъпка от 5 на сто.
Началник отдел ”МДТ”: Д. Алакушева