Вход


Проект за промяна в Наредба № 4 / 2006г. за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Айтос и Наредба № 1 / 2003г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос