Вход


СЪОБЩЕНИЕ
Отварянето на офертите на откритата процедура за обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект: “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос” ще се проведе на 29.11.2011г. в 10.00 часа в стая №34 в сградата на Община Айтос.