Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ – 2012, В ЧЕТВЪРТЪК, 9 ФЕВРУАР 2012 Г., ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС
[Целият текст на новината]
Трагедията в с. Бисер стана повод да „преброим” язовирите на територията на община Айтос и да попитаме колко от тях са потенциално опасни. Кой и как ги наблюдава поддържа и контролира, и гарантирани ли са животът и здравето ни?
По този повод потърсихме компетентното мнение на Рачо Рачев – Ст. експерт „Отбранително мобилизационна подготовка и управление при кризи” в Община Айтос

[Целият текст на новината]
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   20.02.2022 г. /понеделник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

[Целият текст на новината]

   1,