Вход


Резултати от анкетата
Какви са очакванията Ви за 2012 година?
Да бъдат привлечени инвеститори
Гласували 105 (32%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 87
 
Да се подобри пътната инфраструктура
Гласували 149 (45%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 20
 
Повече и по-интересни културни и спортни прояви
Гласували 8 (2%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 8
 
Още социални услуги
Гласували 3 (1%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 3
 
По-добро сметопочистване
Гласували 11 (3%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 9
 
Благоустрояването на крайните градски квартали
Гласували 27 (8%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 24
 
По-добро административно обслужване
Гласували 30 (9%)
Актуални гласове за класиране по уникално IP на денонощие: 27
 
Архив