Вход


С ъ о б щ е н и е - 23.06.2021 г.
 Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване, община Айтос удължава срока за набиране на кандидати за позиции медиатор и педагог за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”.  
 Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит, не по-късно от 17:00 ч. на 25.06.2021 г.
 Документите могат да се изпращат:
- по електронен път на адрес: aetos@infotel.bg
- на хартия на адрес: Община Айтос, 8 500 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3