Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

ПОКАНА
02.07.2021
за участие в КРЪГЛА МАСА
за заключително обществено обсъждане
за съгласуване с всички заинтересовани страни на ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

[Целият текст на новината]

   1,