Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА ОТ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ПО ЧЛ. 71, АЛ.1, Т2 ОТ ЗОС

 

 


Прикачен файл naredba_1997-koncesii.pdf