Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС