Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА В ОБЩИНА АЙТОС ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ