Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА №1/2010г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АЙТОС