Общински съвет  »  Наредби
Н А Р Е Д Б А № 2/2010 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИАТЯ НА РАБОТАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА В ПРИЮТА

 


Прикачен файл 1268132579_naredba_2_2010_kuceta__v__priwt.pdf