Вход


ТРАДИЦИОННИ ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ” – Айтос 2009
14.04.2022

Организатори на Фолклорните празници “Славееви нощи” 2009 са Община Айтос и Читалище “Васил Левски”. Празниците се провеждат на 12, 13 и 14 юни 2009 г. на откритата сцена в парк „Славеева река” – град Айтос.
                        В рамките на празниците се провеждат:
 конкурс за изпълнители на народни песни
 конкурс за инструменталист /гайда, кавал, гъдулка и тамбура/
 конкурс за певческа група за изворен и обработен фолклор
 конкурс за инструментална група за изворен и обработен фолклор
 конкурс за танцова група.
Конкурсите се провеждат в три възрастови групи: до 14 г., до 18г. и над 18 години.
Учениците от професионалните музикални училища се състезават отделно съгласно конкурсната програма.
Участниците представят две песни /мелодии/ - бавна и бърза до 5 мин. Танцовите групи се явяват с 1 или 2 танца до 10 мин. Ансамбли - до 20 мин. Учениците в средните музикални училища и паралелки се състезават във втора възрастова група, независимо от възрастта си. Не се допуска съпровод на синтезатор. Гайдите да са с ручела. Участниците са облечени задължително в народна носия.
  Компетентно жури с председател проф. Елена Кутева определя носителите на награди.
  Фолклорните празници се провеждат в рамките на три дни в парк “Славеева река” - Айтос.

12.06.09г.20.00 ч.,  парк “Славеева река”      
Откриване на празниците
Концерт на Данислав Кехайов и оркестър
 „ Сакар”

13.06.09г. - 10.00 ч., парк “Славеева река”
Конкурсна програма – продължава без почивка
до явяването на всички записани кандидати

13.06.09г. – 20.00 ч., парк “Славеева река”
Концерт на фолклорни състави от Община Айтос

14.06.09г. – 10.00 ч., парк “Славеева река           
Конкурсна програма – продължава без почивка
до явяване на всички записани кандидати

14.06.09г. – 20.00 ч., Концерт на Фолклорен ансамбъл
„Тракия” с главен художествен ръководител
проф. Даниела Дженева                                   

 Всички желаещи да участват в конкурсите изпращат предварително заявка в срок до 05.06.2021 година на адрес:
                        град Айтос
                        област Бургаска
                        Читалище “Васил Левски”
                        Фолклорни празници “Славееви нощи” - 2009
                        телефон за контакти: 0558/2-27-23; 2-20-30: 2-34-50
             факс: 0558/2-21-33

                Разноските са за сметка на участниците.
                     

  ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ - “СЛАВЕЕВИ НОЩИ”2009 
                            ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Трите имена …………………………………………………………………………………
ЕГН  Адрес………………………………………………………
тел ……………………….
    инструмент   народно пеене   инструментална група
  певческа група      танцова група    ансамбъл   до 14 г.    до 18 г.     
  над 18 г. и ученици от професионалните музикални училища.
Заглавия на изпълненията:
1.  ……………………………………………………………………………………………
2.  …………………………………………………………………………………………….
Представител съм на ………………………………………….......
Желая да участвам на дата …………………….................