Вход


Ученици от пет държави на среща в Айтос по проект „Живот край водата”
24.03.2022
СОУ „Христо Ботев” – Айтос е единственото училище в България, която работи по три проекта на Програмата за многостранно училищно партньорство „Коменски”. Един от тези проекти „Живот край водата” стартира на Първа пролет в Айтос с посрещане на учители и ученици от Испания, Германия, Турция и Румъния. Партньорската среща, която включва различни дейности по проекта ще продължи до 26 март. т.г.
След ритуала по посрещането на делегациите в училището, чуждестранните гости, заедно с домакините бяха на среща с кмета на Община Айтос Евгени Врабчев и Председателя на Общинския съвет Зейджан Али в Заседателната зала на Общината. Общинарите запознаха партньорите със структурата и ангажиментите на местните власти и презентираха забележителностите, културната и образователната политика, както и проектната готовност на Община Айтос.
На 23 март т.г стартираха дейностите по проекта. В залите на училището децата от различни националности изработваха картички и мартеници, рисуваха глинени съдове и разучаваха български народни танци под ръководството на учители-специалисти. С многонационален клас се проведе и открит урок в единствената в Бургаска област компютърна лаборатория, която СОУ «Христо Ботев» изгради с американско финансиране в края на 2010 г.
Най-очакван от учениците беше празничният спектакъл в Читалищния салон с участието на Театрална студия «Браво» към СОУ «Христо Ботев», която представи спектакъла «Екология на взаимоотношенията». Автор на сценария, постановката и песните е преподавателката по български език и литература Татяна Йотова. В спектакъла участва и друга «знаменитост» на айтоското училище – Вокална формация „Ян Бибиян” с ръководител Цвета Андреева. Чуждестранните групи бяха представени от талантите на Румъния.
В програмата на партрьорската среща на петте европейски училища са планирани и екскурзии до Несебър, с. Медово – родното място на айтоския първоучител Господин Димов Бъчеваров, до Етнографския комплекс „Генгер” в Айтос, до „Пода” и Бургас. Забавни спортни състезания, викторини и дискотека готвят още домакините от Айтос.
Проектът ще продължи две години. Следващите партньорски срещи ще са в различни европейски държави. Екипът на СОУ „Христо Ботев” ще пътува в чужбина и по другите два проекта на Програма „Коменски”
Участието в международната програма „Коменски” ще позволи на учениците СОУ „Христо Ботев” да се запознаят с начина, по който се осъществява образованието в другите европейски страни, да обменят идеи и опит за разрешаването на проблемите, които ги вълнуват, ще обогати и разнообрази учебната и извънкласната им дейност.
Проектите дава възможност на учениците да реализират своя творчески потенциал и идеи в урочната работа, да приложат и усъвършенстват знанията си по английски език и информационни технологии, което ще ги превърне в активна страна на учебния процес. Те ще задълбочат уменията си да работят в екип и най-вече – да се отнасят толерантно към различните от тях. Ще се повиши мотивацията им за придобиване на нови знания, които да улеснят бъдещата им професионална реализация.