Вход


ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ГОТВИ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
22.03.2022
Кметът на Община Айтос Васил Едрев поиска и получи от Общинския съвет, одобрение за две проектни предложения, с които Общинската администрация ще кандидатства за финансиране от Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.
На заседанието на местния парламент на 21 март т.г. стана ясно, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е отправило покана към Община Айтос за представяне и финансиране на предложенията. Целите на грандовата линия са подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.
Община Айтос ще кандидатства с проектно предложение за „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в ЦДГ с. Карагеоргиево, филиал на ОДЗ „Пролет” – град Айтос” и проект за „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно читалище „Васил Левски 1869” – град Айтос. Максималният размер на всички проектни предложения за една община е 700 000 евро
.