Вход


АЙТОСКИЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ ДА ПРЕРАСНЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРЕДЛАГАТ БУРГАСКИ ЕКСПЕРТИ
11.05.2022
С песни на група «Малечко палечко» 
при ОДЗ «Пролет» с ръководител Цвета Андреева, в петък в Айтос беше даден стартът първия Педагогически форум Айтос 2012, посветен на 130 години предучилищно образование в България и 62 години от създаването на първата детска градина в града. Форумът беше организиран от Общинската администрация и детските заведения на територията на община Айтос в Деня на Светите братя Кирил и Методий. Кметът на Община Айтос Васил Едрев и Председателят на Общински съвет – Айтос Ружди Хасан приветстваха инициативата на педагозите и присъстваха на презентация за 62-годишната история на предучилищното възпитание в община Айтос.  Гости на форума бяха Зам. кметът на Община Айтос Димитър Димитров и Зам. кметът на Община Айтос Мариана Димова.
В ролята на Малката фея, първокласничката Даниела Колева – ученичка от СОУ «Христо Ботев» представи първата съвместна книжка на айтоските детските градини със заглавие „Приказка за децата на Айтос”, която беше издадена, специално по повод годишнините.
Гости, и в същото време – партньори
при организиране на форума, бяха проф. д-р.п.н. Маргарита Терзиева – преподавател по български език и литература в ДУ „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас, д-р Ели Драголова – Зам. председател на Регионалния комитет по предучилищно възпитание към Международната детска организация ОМЕП, Светла Терзиева – Ст. експерт „Начално образование” в РИО –Бургас и София Димитрова – Ст. експерт „Предучилищно възпитание при РИО – Бургас.
Преди дискусията по съвременните теми на предучилищното възпитание, присъстващите поздравиха директорките – ветерани за приноса им към предучилищното образование. От тяхно име Димитрина Томова – бивш директор на ЦДГ «Здравец» поздрави настоящите шефове на детски градини за опазване на традициите, за продължаване на натрупания опит и за добрите иновационни практики.
Историческият аспект по темата беше поверен на Росица Кавалджиева - директор на ОДЗ «Пролет» - приемник на първата детска градина в Айтос.
926 деца, разпределени в 31 групи се обучават днес
в целодневните детски градини и полудневни групи към филиали и подготвителни групи при учебните заведения в община Айтос. 305 от тях са бъдещи първокласници. В логопедична група са обхванати 67 деца със специални образователни потребности. За децата на община Айтос се грижат 134 души педагогически и помощен персонал. Броят на педагогическите специалисти е 70.
За да споделят своя опит, педагогическите традиции и иновационните модели за възпитанието и образованието на  децата, и да представят основните теми, по които работят в продължение на години, презентации представиха директорките на детските градини в община Айтос - Мима Лавчиева–ЦДГ „Здравец”, Росица Димитрова–ЦДГ „Славейче”, Мариана Драганова–ЦДГ „Калина Малина”, Дешка Стоилова-ЦДГ „Детелина” с. Тополица и Славка Рачева–ЦДГ „Радост”. Гостите-експерти представиха доклади и научнисъобщения. Проф.д.п.н.Маргарита Терзиева разви пред айтоските педагози темата „Приемствеността между детската градина и началното училище в езиково -литературен аспект”. Д-р Ели Драголова представи обобщените резултатите от анкетата, която детските градини проведоха с родителската общност. На въпроса каква трябва да е готовността на предучилищното възпитание за предизвикателствата на училището в новите условия, отговор даде Светла Терзиева.
Приемствеността беше и акцентът
в опита споделен от училищните ръководства. Представител на най-старото айтоско училище – СОУ „Христо Ботев” беше Пом.Директорът Красимир Иванов. Традициите на СОУ „Никола Вапцаров” в приемствеността между детската градина и  училището с аудиторията в залата сподели директорът на СОУ „Никола Вапцаров” Анка Желязкова.
„Очакваме, че този форум на учители, експерти в системата на образованието и университетски преподаватели, както и представители на града и на родителската общност, ще постави началото на периодични срещи за споделяне на успехи в работата с децата. Защото всички наши усилия, нашата работа и нашите постижения са насочени към тях. Мисля, че днес отворихме една нова страница в дългогодишната история на предучилищното възпитание в община Айтос.”, каза при закриването на форума Пепа Вълкова – Ст. експерт „Образование” в Община Айтос.
Добър финал за първия педагогически форум
на предучилищното възпитание и образование в Айтос, беше мисълта на английския новатор и социолог сър Хенри Робинсън: „Децата всеки ден постилат своите мечти в краката ни – ние трябва да стъпваме леко по тях.”
След конференцията, в 17,00 часа, в салона на НЧ „Васил Левски 1869” гости, домакини и родители бяха поканени да присъстват на Тържествения спектакъл на детските градини в община Айтос „Детска магия”.