Вход


Актуална тема
Зоопарк
 Зоопарк гр. Айтос е разположен в северната част на парк „Славеева река” и заема площ от 10 дка. Намира се в непосредствена близост до защитена зона "Трите братя", с код BG0000119, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Създаден преди повече от 40 години, единствен за региона, Зоопарка е едно от най-привлекателните места, който със своите екзотични представители, радва деца и възрастни. Заедно с етнографския комплекс „Генгер”, централната алея на лесопарка достигаща до язовир, който е подходящ за любителски и състезателен риболов, местността „Казаните”, природната забележителност – скалното образование „Трите братя”, ресторант „Колизеум” с паркинг с повече от 50 места за коли, стена за алпинисти, закрито стрелбище, което функционира и е отлична база за провеждане на спортни игри и състезания, изкуствено езеро и намираща се до него детска площадка с обновени композиционни елементи, обособяват красивият айтоски парк „Славеева река”. Той е разположен на площ от 1336 ха. и е туристически обект от местно и регионално значение.
 Зоопарк гр. Айтос е собственост на Община Айтос. От създаването си, функционирането му е дейност, финансирана от Общината. Животновъдния обект има лиценз №7 от 31.05.2008г., със срок на валидност пет години. Към момента в Зоопарка се отглеждат около 200бр. животни от 29 вида, включително птици. Най- атрактивните са кафява мечка, щрауси, лами, пони, елен-лопатар, муфлони, миещо мече, маймуни, голямо разнообразие на гълъби, мандаринки, фазани и пауни. Понастоящем Зоопарка се обслужва от 12 души персонал на постоянен трудов договор и ветеринарен лекар и биолог на временни договори. Животните, които изискват специално лечение се обслужват във ветеринарна клиника гр. Стара Загора.
 Зоопарк гр. Айтос има въведена такса вход от 1лв. за деца над 7г. и възрастни, като децата до 7г. трябва задължително да са с придружител. Работно време-всеки ден от 10.00 до 19.30ч.
 Зоопарк гр. Айтос провежда образователна и възпитателна дейност. Периодично се изнасят беседи пред ученици от училищата на територията на Зоопарка и в заседателната зала на общината. Ако групата иска беседа с информация за отглеждането на животните в Зоопарка, трябва предварително да уведоми Управителя на Зоопарка на посочения по- долу телефон, за деня и часа на посещението. Беседата е безплатна. Освен редовни грижи за животните и техните местообитания се прави всичко възможно и за облагородяване на средата, както на територията на зоологическата градина, така и за целия околен парк “Славеева река”.
 Всеки, който иска да осинови животно от Зоопарка и да полага грижи за него, може да се обърне към ръководството на Зоопарка за подробна информация.
 Зоопарка приема дарения във вид на храна за животните или средства за отглеждането им, срещу подписване на договори за дарения от двете страни, като дарителя има право да следи изразходването на дарението.

гр. Айтос, Община Айтос
Росица Златева
Управител Зоопарк
Тел: 0895 764405
zoo_aytos@abv.bg