Вход


Съобщение по обществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по позиции: Позиция № 1 – превоз на деца от 3 до 6 годишна възраст; Позиция № 2 – превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2012/2013 година”