Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На  основание  чл.23, ал.4, т.1 и чл.45, ал.7 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ДВАНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   20.09.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]
Целта на проекта е подобряване на организацията и работните процеси на общинската администрация за отварянето й към обществото, качествени административни услуги и добре подготвени и квалифицирани служители.
[Целият текст на новината]

   1,