МАРГАРИТА ЧОЛАКОВА е новият Заместник кмет на Община Айтос.
01.09.2021
Маргарита Чолакова ще е единственият заместник на кмета на Община Айтос Евгени Врабчев. Г-жа Чолакова зае поста в средата на м. август и пряко ръководи ресорите образование, култура, вероизповедание, спорт, туризъм, здравеопазване, социални дейности.
Маргарита Николова Чолакова е родена  на 25 януари 1959 година в Айтос. Има полувисше и висше образование, степен „магистър”. Завършила е Полувисшия учителски институт в Кърджали, специалност „История и география” и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „История”.
Професионалната си кариера започва през 1980 година като учител, а няколко години по-късно става и директор на Основното училище в с. Пещерско. От 1997 година до м. август 2010 година е Помощник директор в ПГСС „Златна нива” град Айтос.
Има 28 години педагогически стаж и административен опит в образователната сфера.
Омъжена е, има една дъщеря.