Вход


Община Айтос кани гражданите на публично обсъждане на проекта за бюджет-2014
21.11.2021
П О К А Н А
        На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси
Община Айтос обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2014 г., което ще се проведе на 28.11.2021 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос.
        Материалите за обсъждане са на разположение на местната общност. Всеки, който се интересува от новата финансова рамка, може да ги намери в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в сградата на Община Айтос.
        Очакваме мненията, препоръките и предложенията на местната общност за включването им в бюджет 2014 г.
Кмет на Община Айтос
Васил Едрев