Вход


КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК 2013
21.11.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРАЗНИКА

Организатори на празника са Община Айтос и Народно читалище „Васил Левски-1869”град Айтос.
Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни обредни групи от учебните заведения и читалищата при Община Айтос. Определя реда за явяване на групите, който е задължителен за всички участници.
Заявки за участие ще се приемат до 13.12.2021 година в Отдел  „Култура, Образование, Вероизповедание, Здравеопазване и Спорт” или на email- sohia.ch@abv.bg.
Допълнителна информация на тел.: 2-20-30, 2-27-23.

РЕГЛАМЕНТ  ЗА  УЧАСТИЕ

А. Обредни групи – изпълняват две песни, благословия и фрагменти от ритуала  Бъдни вечер, Коледуване, Сурвакари – до 15 минути.
Б. Певчески групи – изпълняват две песни и благословия до 10 минути.
Участниците ще се състезават в три възрастови групи – начален, среден и горен курс.
 

Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма на изпълнение, като според жанра са подбрани и изпълнителите – желателно е песните да не са включени в задължителната програма в учебниците по музика.
Предвидени са следните конкурси за участие от учебните заведения и читалища:

А. Най-автентичен обреден хляб
Б. Най-автентична сурвачка

Обредните хлябове и сурвачки се представят в читалището на 17.12.2013г. с надписи - населеното място, името на училището, читалището- името на участника и клас/възраст, които са включени в заявката разписана от ръководството на училището/читалището.

Журито на празниците, състоящо се от специалисти – музиковеди, хореографи ще присъди наградите.

В двете категории: обредни и певчески групи ще бъдат присъдени първи, втори и трети места, и в конкурсите придружени с парични награди.

Всички групи ще получат дипломи за участие в празниците.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ!

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ