Вход


За предприемчивите айтозлии!
22.01.2022

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми в промоционални прояви в чужбина.
Национални участия в международни изложби:
11–15.03.2014 г.  Българско национално участие в Международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav 2014  Дюселдорф, Германия.  

9– 12.04.2022 г.  Българско национално участие в Международната специализирана изложба за лека авиация AERO 2014  Фридрихсхафен, Германия 
24.01.2022 г. 

Агенцията поема разходите за:
·         наемане на изложбена площ
·         проектиране и изграждане на щанд
·         наемане на оборудване и обзавеждане
·         регистрация на изложителите
·         включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)
·         рекламиране на участието.


Участия в търговски мисии:
 
10 – 13.03.2022 г.  Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба Leneapelle Болоня, Италия 

17 – 21.03.2022 г.  Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe Bern, Швейцария  Цюрих,
Швейцария  Машиностроене,  електроника, електротехника, вкл. и финна механика, медицинска техника и приборостроене 

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:
·         самолетен билет
·         вътрешен транспорт и трансфер
·         хотелско настаняване
·         отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.


Подробна информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП http://www.sme.government.bg/ . Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служители в дирекция „Развите на експортния потенциал на МСП“: Тереза Мутафова, главен експерт, тел.: 02/940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg (за Metav 2014), Борис Бачев, младши експерт, тел. 02 940 7980, e-mail: b.bachev@sme.government.bg (за AERO 2014), Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество“, тел: 02/940 7978, e-mail: i.iliev@sme.government.bg (за Швейцария).


Промоционалните прояви се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013