Вход


Как да спасим, без да спасяваме!
от Пламен Михайлов
19.06.2021
Какво ще направите ако видите малко птиче, паднало от гнездото? Първата реакция на повечето хора е да го вземат, за да го спасят. За съжаление, по голяма е вероятността така да го убиете или да го обречете на живот в клетка. Как трябва да постъпите?
   Всички сме чували за Via Pontica, което на латински означава Черноморски път - вторият по големина миграционен път на прелетните птици в Европа, които гнездят в Североизточна Европа и прелитат на юг през зимния сезон. Всяка пролет и есен небето над древната магистрала се изпълва с хиляди крилати пътешественици. Над Бургас прелита над 70% от европейската популация на белия щъркел, цялата популация на розовия пеликан, на къдроглавия пеликан и голяма част от тези на дневните грабливи птици – осояди, соколи, малки и големи кресливи орли, дори лешояди.
   Но освен прелетните птици, градът ни е изпълнен и с такива, които са намерили своя дом сред неговите дървета, по покривите на сградите, в парка. Всяка пролет те създават свое потомство и го отглеждат сред урбанизираната ни действителност. Всеки от нас е виждал малките гларусчета, които в началото на юни вече се опитват да летят между сградите. Те са и едни от най-честите жертви на „спасяване” от хората. Важно е да знаем, че дори когато ни изглеждат изоставени и беззащитни, малките не винаги са такива. Най-доброто, което можем да направим, ако птицата не е наранена, е да я качим  някъде на високо, около мястото където сме я намерили. Най-вероятно нейните родители са наоколо и само чакат да се отдалечим, за да се погрижат за своя мъник. Поставянето му на някой клон на дърво, покрив на гараж или друго по високо място е достатъчно спасение за малката птица. Осведомяването на хората и повишаването на техните знания за птиците и опазването им са част от дейностите по проект „Екодоброволци в защита на Виа Понтика”, който има за цел опазване на биоразнообразието в Бургаския регион. Той е с продължителност една година и се изпълнява от СНЦ „Младежки информационен център“ в партньорство със сдружение "Възможности без граници. Реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.