Вход


Уеб дизайн на сайт в Интернет, SEO
Уеб дизайн, SEO
ОБЩИНА АЙТОС
19.06.2021

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Айтос приканва всички граждани, които забележат нападение от Бяла американска пеперуда – първо поколение незабавно да изрежат и изгорят гъсеничните гнезда на нападнатите дървета и храсти в личните си дворове.
 При необходимост след 14 дни да се извърши повторно механично изрязване и изгаряне на нападнатите клони.
 Сигнали във връзка с констатирано нападение от Бяла американска пеперуда – първо поколение можете да подавате в Община Айтос на тел. 2 57 81 и 2 24 69 .