Вход


Община Айтос ще раздава заплати през юли, въпреки проблемите с КТБ АД
30.06.2021
На старта на заседанието на Общинския съвет в Айтос в четвъртък, по предложение на Севим Али и финансовата комисия, кметът Васил Едрев и главният финансист Станка Господинова запознаха общинските съветници и гражданите /чрез директно излъчване на заседанието по Радио Айтос/ с финансовото състояние на Община Айтос и мерките, които са предприети във връзка с блокиране на общинските сметки в КТБ АД.
„Няма да има сътресения в бюджетната сфера”, категоричен беше кметът Васил Едрев. През м. юни работещите в сферата са получили заплати и аванси, редовни плащания ще има и през м. юли, уточни Господинова. „Не трябва да има никакви притеснения – направили сме всичко необходимо да излезем от ситуацията. Общината открива сметки в банка Алианц България АД, разрешение за това получихме с писмо от Министерството на финансите. По новите сметки ще бъдат приведени трансфери от централния бюджет плюс постъпленията от месечните местни приходи. С новите сметки ще се разплащат и капиталовите разходи.”, обясниха още общинарите.
Съгласно Закона за публичните финанси, средствата на бюджетната сфера са гарантирани от обслужващите банки с ценни книжа в БНБ. Стана ясно още, че веднага след откриване на приходните сметки на общината, се откриват и сметки на училищата. Процедурата се отнася за цялата бюджетна сфера.
 „Каквото и да се случи, даже най-лошия сценарий – парите на Общината са гарантирани.”, заяви от трибуната на Общинския съвет, кметът Васил Едрев.