Вход


ПОКАНА
02.07.2021

Уважаеми граждани, представители на бизнеса, колеги,
от името на Община Айтос
и „Българска консултантска организация” ЕООД,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в КРЪГЛА МАСА, която ще се проведе на 15 юли 2014 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Айтос
.Целта на събитието е всички заинтересовани страни да бъдат запознати с разработения Проект на Общински план за развитие на община Айтос за периода 2014 – 2020 г. Проектът ще бъде представен пред аудиторията като по време на обсъждането очакваме Вашите мнения, коментари, предложения и препоръки относно разработения стратегически документ, които ще бъдат отразени в окончателния му вариант преди внасяне и приемане от Общински съвет.
Вашето участие и активност са от съществено значение за бъдещото изпълнение на Общинския план за развитие на община Айтос през новия програмен период 2014 – 2020 г.
С Проекта на Общинския план за развитие на община Айтос 2014-2020 можете да се запознаете в стая 25 на Община Айтос.
В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!
Лице за контакт: г-жа Мария Миховска, ел. поща: maria.mihovska@bco.bg, телефон: 02 962 56 23.

Събитието се осъществява в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13-23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос”, в изпълнение на Договор № 13-13-23/15.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд