Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

 „Да бъдем още по-отговорни, още по-дисциплинирани и по-толерантни един към друг, да загърбим политическите си пристрастия, за да изпълним всички цели, които сме си поставили в предизборните обещания.” Това каза Председателят на Общински съвет – Айтос Ружди Хасан след като общинските съветници гласуваха в заседателната зала с мнозинство отчета и анализа за дейността на местния парламент в самия край на старата година. Председателят представи отчет и анализ за работата на ОбС - Айтос за периода от месец Септември 2012 г. до месец Ноември 2013 г. 
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.
[Целият текст на новината]

   1,