Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

Тазгодишното, 46-то издание на Фолклорните празници „Славееви нощи” ще се проведе на 6, 7 и 8 юни 2014 година на откритата сцена в парк „Славеева река” – Айтос.
За информация, връзка и записвания – сайта на Община Айтос – www.aitos.org
На призива на Организационния комитет за подкрепа вече се отзовават граждани, фирми и сдружения.
Община Айтос и айтозлии благодарят на спомоществователите на най-айтоското културно събитие през годината - ФОЛКЛОРНИТЕ ПРАЗНИЦИ „СЛАВЕЕВИ НОЩИ” АЙТОС 2014:

[Целият текст на новината]
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т
                  А Й Т О С   
           СЪОБЩЕНИЕ
  На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам    ТРИДЕСЕТ  И ШЕСТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  22.05.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

[Целият текст на новината]
Поводът са три юбилея, свързани с името на художника
[Целият текст на новината]

   1,