Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Айтос приканва всички граждани, които забележат нападение от Бяла американска пеперуда – първо поколение незабавно да изрежат и изгорят гъсеничните гнезда на нападнатите дървета и храсти в личните си дворове. При необходимост след 14 дни да се извърши повторно механично изрязване и изгаряне на нападнатите клони. Сигнали във връзка с констатирано нападение от Бяла американска пеперуда – първо поколение можете да подавате в Община Айтос на тел. 2 57 81 и 2 24 69 .
[Целият текст на новината]
Процент от данъка върху доходите на физическите лица да влиза в местните бюджети догодина - договорката е между НСОРБ и МФ
[Целият текст на новината]
На 29 юни айтоските акробати и треньорите летят за Париж като част от националния отбор

[Целият текст на новината]

   1,