Вход


Община Айтос - новини
Премахнати са 21 нерегламентирани сметища, извозени са 50 т. отпадъци за един ден. Транспортирането на боклуците продължава и на 22 април.
[Целият текст на новината]
Прекратяване на процедура : „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране.
[Целият текст на новината]
подготвя предпразнично за айтозлии НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос.
[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  25.04.2022 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]

На 25 април 2013 година от 14,30 часа на площад "Свобода" в Айтос


[Целият текст на новината]
ГОЛЯМОТО ЧИСТЕНЕ НА ОБЩИНА АЙТОС Е НА 20 АПРИЛ Т.Г. СТАРТЪТ Е В 9,00 ЧАСА. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!
[Целият текст на новината]