Вход


Община Айтос - новини
Община Айтос уведомява гражданите, че днес, на 18.07.2021 год. от 8.30 часа ще се извърши пръскане срещу кърлежи в парк „Славеева река”, градска градина и зелени площи в гр.Айтос, както следва:
• Централен площад
• Градинката на ул. „Васил Левски”
• Градинката на Кооперативен пазар
• Градинката до Болницата
• Градинката на ул „Паркова” и ул. „Д.Зехирев”
• Градинката до Държавно горско стопанство
• Градинката до училище „Н.Вапцаров”
• Градинката до Автогарата
Дезакаризацията  ще бъде извършена с препарата „ БИОТЕК/ CS „. Препаратът е разрешен за използване и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми.
Карантинен срок 24 часа.

[Целият текст на новината]
За първи път след промените през 1989-та и в над 20-годишната история на местния парламент, на 24 юли т.г., в заседателната зала в Айтос ще бъдат внесени за обсъждане и гласуване два документа, които могат да обърнат досегашните тенденции в приоритетни за Община Айтос дейности – рационалното използване на минералните води, /които са изключителна държавна собственост/ и промяната на методиката при начисляване на таксата за битови отпадъци за граждани и фирми.
Ако съветниците приемат с мнозинство внесените предложения, дългогодишната инерция в двете сфери може да бъде разчупена, а резултатът да е печалби от минералните води и по-справедлива таксата смет за гражданите и фирмите.

[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  ДВАДЕСЕТ  И  ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  24.07.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за  
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]
По проект, финансиран от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" по линия на "Национална програма за младежта" 2011 - 2015, подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.
[Целият текст на новината]