Вход


Община Айтос - новини
Лед скова община Айтос, училищата и детските гради в селата са затворени до сряда включително. В град Айтос неучебни ще са 28 и 29 януари /вторник и сряда/. Детските градини в Айтос ще приемат децата нон стоп, за да са в услуга на работещите родители.
[Целият текст на новината]
Със заповед на кмета на Община Айтос, в населените места на община Айтос детските градини и училищата ще останат затворени на 27, 28 и 29 януари. В град Айтос учебни занятия няма да се провеждат на 28 и 29 януари. На 27 януари часовете в училищата в град Айтос ще бъдат намалени. Детските градини в Айтос ще работят и през трите дни.

[Целият текст на новината]

Текущи открити процедури
за национални участия в Международните изложби Metav и AERO в Германия и търговските мисии до Италия и Швейцария

 


[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

  На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам    ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  28.01.2022 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]