Общински съвет  »  Наредби
НАРЕДБА №2 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 НАРЕДБА №2 ОТ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Прикачен файл 1239964988_naredba_2_2009_obstinsko_imustestvo.pdf

Информация
»  БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ