По молба на Оперативни Сили-Изток България
15.10.2021

СИМПОЗИУМ

На 16.10.2009г./петък/ 10:00ч.-15:00 часа в Община Ямбол /ул. „Г.С.Раковски” 7- голяма конферентна зала/

Информация за регистрация:
Моля обърнете се към
W912PB09SS5000 на следния уеб сайт

https://acquisition.army.mil/asfi/solicitation_search_form.cfm

Майор Стивън Р. Сайгър
Договарящ офицер
675cct@googlemail.com
+359 09877444719

Тази среща е отворена към всички бизнес предприемачи и лица, които са заинтересовани „Как да правим бизнес с Американското правителство”.
По-специално, бихме желали да обясним на бизнес представителите, как да изготвят качествени предложения, как да подготвят  списък с видовете доставки, строителен услуги и др., които могат да предложат за нашата военна програма на „Полигон Ново Село”; и как биха могли да участват и да подпомогнат Хуманитарните и граждански помощи и проекти.

Бихме желали да продължим да развиваме и да разширяваме нашите двустранни  взаимоотношения с българските предприемачи, в сферата на услугите, доставките и строителството, през тази, както и през следващите години.
Тази конференция, също така ще спомогне за по-доброто разбиране на бизнес средата в България

  „Полигон Ново Село”