ЗА ПЪРВИ ЖЕНА ЩЕ РЪКОВОДИ МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ В АЙТОС
22.10.2021
За първи път местния парламент в Айтос ще има жена за председател. Това е Зейджан Али, общински съветник от ДПС. Как се стигна до избора?
След като на 13 май т.г. Общинският съвет в Айтос прекрати правомощията на Председателя Даниел Орлов, вчера на 25-тото си заседание общинските съветници за втори път през този мандат избираха „пръв между равни”. Две бяха предложените кандидатури за шеф на местния парламент. По хронология – първо беше издигнат кандидатът на БСП Панайот Которов. Предложението беше направено Павлета Пантелеева. Втората кандидатура беше излъчена от редиците на ДПС-съветниците. Севим Али предложи за шеф на местния парламент Зейджан Али. Г-жа Али е с висше икономическо образование, началник на сектор Фонд „Тютюн”.
По-труден се оказа изборът на комисия, която да проведе тайния вот. Севим Али от ДПС предложи комисията да е тричленна с председател юриста Георги Михов и членове Юзджан Юмер от ДПС и Даниел Орлов от ГЕРБ. Даниел Орлов си направи отовд с мотива, че не иска „пряко ад участва в провеждането на избора”. Той номинира за член на изборната комисия Радко Пенчев от Атака, който също си направи отвод. В крайна сметка комисията се заформи в ъсстав – председател Георги Михов и членове Юзджан Юмер и Метин Мустафов. Предложението за Мустафов също дойде от старна на ДПС.
Преди подготовката за избор на нов председател, съветниците бяха единодушни, че трябва да дебатират и гласуват дневния ред от проваленото заседание на 15 октомври т.г. По предложение на ГЕРБ отпадна само точката свързана с докладната записка от ВрИД Председател на Общински съвет Айтос Андрей Андреев за „откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на пътнически превози по транспортната схема на Община Айтос”. Според Иван Новков от ГЕРБ, Съветът има право да „допълва и изменя критериите за провеждането на търг за общинската транспортна схема”, пред вид факта, че „наредбата е вече доста остаряла.” Съветниците одобриха предложението на кмета Евгени Врабчев в дневния ред да бъдат включени три нови точки, свързани с проект на Община Айтос по „Красива България”, със задвижване на процедурата за изграждане на Индустриален бизнес парк и за предоставяне на помещения в бившето ОУ „Любен Каравелов” на Клуба по борба за тренировки.
Кой как гласува не е ясно, защото изборът беше таен. Резултатите от него бяха в полза на Зейджан Али от ДПС. Тя получи 16 гласа, срещу 8 гласа  за кандидата Панайот Которов.
Ще припомним, че кандидатурата на Панайот Которов беше издигната още преди близо три месеца, през юли т.г. от съветниците на ГЕРБ. Тогава Которов отказа поста и си направи отвод с мотива за сериозна професионална ангажираност като председател на ЗКПУ „Единство” Айтос. Вероятната причина, Которов да се откаже от поста през юли беше фактът, че кандидатурата му беше издигната не от собствената му партия, а от съветниците на ГЕРБ.  На заседанието вчера стана ясно, че сега Зам. председателят на БСП- Айтос има пълната подкрепа на своите, но не и на мнозинството в местния парламент.