Вход


НАЙ-ДОБРИТЕ В КОНКУРСИТЕ НА ПРОЛЕТНИЯ ПРАЗНИК В АЙТОС
18.04.2022
Великденски яйце, Великденско дърво.
1. място- Йоан Маринов- 2 клас, СОУ „Н.Й.Вапцаров” –гр.Айтос
2. място- ОУ „Христо Ботев”- с.Пирне- ученици от 8 клас.
2. място- ОУ „Светлина”- с.Тополица- Сара Стефанова- 4 клас.
3. място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- ученици от подготвителен и първи клас.
Кумичен венец, моминска китка.
2. място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- ученици от 2 клас.
Обреден хляб.
1. място- ОУ „Светлина”- с.Тополица- Елеонора Драганова, 7 клас.
2. място- ОУ „Христо Ботев”- с.Пирне- Хафисе Боз, 5 клас.
2.   място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- Назан Нурай, 4 клас.
3.   място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- Айлин Шенол, 4 клас. 
3.   място- ОУ „Атанас Манчев”- гр.Айтос
Начален курс.
Обредни групи:
1. място- СОУ „Христо Ботев”- гр.Айтос- ръководител Милена Ангелова
2. място- не се присъжда
3. място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- ръководител Пенка Караганчева.
3. място- СОУ „Н.Й.Вапцаров”- гр.Айтос- ръководител Минка Минчева.
Танцови групи:
1. място- Военен клуб гр.Айтос- ръководител Милка Рускова.
Среден курс.
Обредни групи:
      1 и 3 място- не се присъжда
      2. място- ОУ „Христо Ботев”- с.Мъглен- ръководител Веселина Георгиева.
Певчески групи:
1. място- ОУ „Христо Ботев”- с.Пирне- ръководител Недялка Атанасова.
2. място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с.Карагеоргиево- ръководители Нариман Ахмедова и Лиляна Запрянова.
Танцови групи:
1. място- СОУ „Христо Ботев”- гр.Айтос- Танцов състав „Тракийче”- ръководител Росица Кавръкова.
2. място- ОУ „Светлина”- с.Тополица- Танцов състав „Тополчанче”- ръководител Милка Рускова.
Горен курс.
Певчески групи:
2.   място- ПГСС „Златна нива”- гр.Айтос- ръководител Нела Радева.
Танцови групи:
1. място- НЧ „Васил Левски 1869”- гр.Айтос- ръководител Нели Ненкова.
2. място- Военен клуб гр.Айтос- ръководител Милка Рускова.