Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален. Почвите са канелени горски и алувиални.  В района има минерални води с лечебни свойства, богата флора и разнообразна фауна. Край Айтос има множество исторически паметници и природни забележителности. Около Айтос има уникални скални феномени. Тук има находища на нерудни изкопаеми и инертни материали, а също така и неразработени термални извори. Горските масиви “Гермето”, “Мандра баир” и “Бяла река”, стопанисвани от Държавно лесничейство Айтос се обитават от различни видове дивеч и предлагат подходящи условия за лов, риболов.     
Община Айтос има 36006 жители, от които 25159 души живеят в общинския център – град Айтос.
През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна.
Градът отстои на 30 км от големия пристанищен град и областен център Бургас, на 35 от летище Бургас и на 45 км от курорта Слънчев бряг.
През Айтоска планина преминава европейския туристически маршрут Атлантически океан – Карпати – Стара планина – Черно море.
Град АЙТОС е разположен на място, където е имало селище от неолитната епоха. В градския музей се пазят находки от тракийското селище Аквилея и крепостта Аетос, която е съществувала и през Средновековието.       
Четири пъти градът е бил разрушаван и се е местил на ново място. Според легендата селището е основано от Аетос – ученик и последовател на Орфей. Каменни стени ограждали града, а на площада се издигала златна статуя на Аетос с лирата на Орфей. Подземни ходове свързвали града с храма на възвишението „Хисаря”, които били отлично скривалище за жителите на града по време на вражески нашествия.
През 1366 г. под стените на крепостта Аетос претърпяват поражение кръстоносците на граф Амедей Савойски, като е пленен дука на Милано Антонио Висконти и няколко месеца той прекарва в плен в крепостта Аетос;
През 2008 година завърши строителството на новия централен градски площад в Айтос, оформен с нови настилки, водни огледала, алпинеуми, места за отдих, зелени площи и открита сцена.
Проектът, който реализира Община Айтос през мандат 2007 – 2011 година - „Изграждане на индустриален и бизнес парк край град Айтос” има за цел привличането на български и чуждестранни инвеститори и създаване на високотехнологични производства. По проект Индустриалният парк предлага условия за стартиране на малки и средни екологично чисти производства.
Природни забележителности
В Айтоска община се намират няколко защитени природни обекти и територии “Айтоската кория” - единствената в страната изкуствено засадена дъбова гора. Интерес представлява и ждрелото “Джендема” край село Карагеоргиево, “Водопадчето” край село Пирне, поречието на “Бяла река” и лесопарк “Славеева река”.
Ловно-туристическия комплекс “Гермето” предлага чудесни условия за ловен и екотуризъм. Околностите на комплекса са известни и с билковото си разнообразие. Айтос е изходен пункт за посещение на “Чудните скали” в долината на р. Луда Камчия. Уникални са скалните образования край Айтос - “Трите братя” и “Кралимарковски стъпки”.
В околностите на града е единстевното в Европа находище на бодливо сграбиче – гентер, рядък растителен вид.
Айтоска кория е защитена природна забележителност, която съществува над 400 години.

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР”

Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите   къщи…

Действаща на открито етнографска експозиция, представяща  най-типичните за айтоския край народни художествени занаяти
Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала. За резервации - тел.: 0558 261 58; администрация - тел.: 0558 261 57
Етнографският комплекс „ГЕНГЕР” пази и продължава местните занаятчийски традиции в ателиетата на майсторите грънчари, медникари, кошничари, дърворезбари.
Грънчарството е традиционен занаят за айтоския край. Според легендите уменията на местните грънчари били прочути по пазарите на Средиземно море, а по изящество на глинените съдове Айтос си съперничел с древна Троя. В грънчарската работилница в комплекс “Генгер” работят потомци на най-стария грънчарски род в Айтос - Орлови
Запазен е автентичният инструментариум, ръчната обработка на глината и колелото, на което предците на Орлови са изработвали глинени съдове. Гостите могат да видят отделните етапи на ръчното грънчарско производство и уникални образци на грънчарския занаят.
Непосредствено до “хорището”, в центъра на комплекса се намира старинната механа “Воденицата” . Гостите на комплекса могат да опитат традиционни български блюда в специална обстановка с уникална уредба.
Винарната предлага различни видове вина, произведени от грозде, отгледано в айтоския край.
Местни състави представят автентичен и обработен български фолклор на живо, както и характерни за региона обичаи и ритуали.
Старинното кафене предлагат традиционните за този край кафе на пясък и бяло сладко, приготвени в комплекса.
В ателието за приложни изкуства се изработват сувенири с различни техники, върху глина, дърво и плат с характерни елементи на народното изкуство, като е обърнато внимание и на везмото и бродираните тъкани.
Художествено плетиво
Красотата на женските домашни занаяти е представена в това специално ателие. Тук се изработва оригинално българско плетиво, макрамета с художествени елементи, уникални образци на народното изкуство.
Хлебарница
 “Генгер” посрещат гостите с ръчно изпечен хляб в хлебарницата,  направен по стара българска технология. Майсторите  приготвят пити, хляб, баници, обредни погачи, краваи и козунаци. Запазени са традиционната пещ и помещенията за месене и втасване на тестото.
Медникарство
Всяко от уникалните произведения на изкуството носи почерка на талантливия майстор. В ателието му са запазени интериорът и инструментите, използвани през ХІХ век.  Гостите могат сами да опитат да изработят произведение от мед за спомен.
Изящно гравирани медни съдове, подноси, сервизи за кафе, високи чаши с античен вид- това са само част от уникалните изделия на медникарското изкуство, които оформят интериора в ателието на майстора-медникар.
В община Айтос има възможности за развитие на различни видове туризъм.
 Биоклиматични условия
 Минерални извори
 Екологичночисти производства
Маршрути:
 Лесопарк “Славеева река” със зоокът, язовир и ловно стрелбище
 Етнографски комплекс “Генгер”
 Планинско летовище Тополица    –  курортни местности “Къркътлъка”  и “Бяла река”

Разположеният в непосредствена близост до Айтос крайградски парк “Славеева река”е с площ от 1336 ха.. Той изпълнява ролята на зона за отдих на жителите на града и се посещава и от български и чуждестранни туристи. Тук има зоопарк, ловно стрелбище, микроязовир, ресторант “Шатра-Колизеум”, мотописта. На отрита естрада в парка се провеждат традиционните фолклорни празници “Славееви нощи”.
Различни екзотични животни обитават зоологическата градина: лъвове, мечки, ягуар, леопард, сърни, елени, камерунски кози, орли, водоплаващи птици.
Археологически забележителности
Праисторическа селищна могила
Тракийски надгробни могили
Антично селище в местността “Старият град”
Антична крепост “Аетос”
Православният храм „Свети Димитър” през 2009 година отбелязва 165 години от създаването си.
Джамията на Районно мюфтийство – Айтос е построена през 1435 година.
Приоритети за развитието на община Айтос
 Развитие на конкурентноспособни малки и средни предприятия
 Развитие на екологично земеделие
 Развитие на туризъма
 Изграждане на бизнес инфраструктура
 публично-частни партньорства
 Създаване на капацитет за ефективно планиране и привличане на инвестиции от ЕС   
  Развитие на партньорства с частния и неправителствения сектор
  Развитие на регионално и трансгранично сътрудничество

Важно за инвеститорите!
Ресурси
 Минерални извори
 Горски фонд
 Имоти, граничещи с Промишлена зона Айтос
 Земеделски земи на обща площ 135 873 дка
 Ж.п.линия с първокласен шосеен път
 Курортни гори
 Находища на билки и гъби
 Пасища
Засилен инвеститорски интерес
 През 2008 г„Шмид Индустри холдинг” – Австрия  откри в Айтос завод за топлоизолационни материали Това е вторият завод на АУСТРОТЕМ в България.
 Изградено е предприятие за производство на топени сирена „Хелиомилк”ООД
 Има работен проект за изграждане на предприятие за производство на арматура на кангали от метални греди
 Изграждане на Индустриален парк  Айтос на площ 795 дка
 Развитие на търговията, услугите, строителството

Община Айтос има партньорски взаимоотношения и договор за сътрудничество с
 Община Тайсмауер, Република  
  Австрия
  Община Силиври, Република 
  Турция
•  Община Буюккаръщъран, 
  Република 
  Турция - Трансграничен проект

Социалните услуги са на високо ниво. В града функционират два дневни центъра – За деца, младежи и възрастни с увреждания, Дом за стари хора, Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня. Предлагат се услугите „Социален асистент” и „Личен асистент”.
Здравеопазване
Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД
Медицински център ЕООД
Образование
Професионална гимнази по селско стопанство „Златна нива”
Две Средни общообразователни училища
5 основни училища
6 детски градини с филиали в населените места
За децата и младите хора са изградени плувен басейн и Спортна зала в градската градина, стадион със спортна зала и игрище.

НА ТОЗИ ДЕН НАД 1000 ГРАДОВЕ В СВЕТА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ИНИЦИАТИВАТА. АЙТОС СЪЩО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА
[Целият текст на новината]
Преди да отпътува за София Сергей Станишев разговаря с кмета Евгени Врабчев за изграждането на Индустриален бизнес парк в Айтос и за възможностите бившето военно поделение в града да се стопанисва от Община Айтос.

[Целият текст на новината]
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕРГЕЙ САТНИШЕВ ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ НА АЙТОСКИТЕ МЕДИИ В ПОНЕДЕЛНИК
[Целият текст на новината]
Възобновява безплатния превоз до Гробищния парк – всяка събота от 1 март до 30 ноември 2009 година. Автобусът тръгва от Автогара – Айтос в 8,30 часа и се движи по маршрута Зумпалов площад, В и К, Гробищен парк. Обратно, от Гробищния парк към града, часът на тръгване е 9,30
[Целият текст на новината]
За прозрачност в работата на местната власт!
[Целият текст на новината]
Съчетание на древната българска традиция с изискванията на съвременния потребител!
[Целият текст на новината]
Паричните награди за най-добрите рецитатори бяха осигурени от Община Айтос
[Целият текст на новината]