Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  18.12.2021 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]
НУРЕХИН СИ ОТИДЕ ОТ ТОЗИ СВЯТ ЕДВА НА 17 ГОДИНИ, ДНИ ПРЕДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ КОНЦЕРТ, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ СЪУЧЕНИЦИТЕ Й. НО КОНЦЕРТ ЩЕ ИМА - СРЕДСТВАТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЧК-АЙТОС, А ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИТЕ ЩЕ ГИ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ БОЛНИ ДЕЦА ОТ ОБЩИНАТА.
[Целият текст на новината]
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ И ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЧКАТА ДЕСИ ЗАПАЛИХА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ЦЕНТЪРА, ИВАН АНГЕЛОВ ПЯ С БИБИЯНИТЕ, ТАЛАНТИТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ТАНЦУВАХА С ЕФИРНИ ДРЕХИ, БЕЗ ДА СЕ ПЛАШАТ ОТ СТУДА.
[Целият текст на новината]

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА :
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС
ПП   Г Е Р Б
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Д П С
Партия   АТАКА
СИНЯ  КОАЛИЦИЯ
Н Д С В       за
А  Й  Т  О  С[Целият текст на новината]